مشاوره ی کنکور درآکادمی سمر شامل تعیین ساعت مناسب برای مطالعه ی هر درس توسط مشاورین برجسته ی آکادمی متناسب با علایق استعدادها توانایی ها نقاط قوت و ضعف شما تهران – خیابان شریعتی ؛ پایین تر از خیابان یخچال بن بست شریف پلاک ۱۱ واحد ۱